צדק חברתי

צדק חברתי על בסיס שוויון זכויות וסטנדרטים חברתיים הוא נדבך מרכזי בעבודת קרן פרידריך אברט בישראל. גישות פרוגרסיביות נועדו לעזור להתמודד עם האתגרים הכלכליים והחברתיים העיקריים של ישראל באופן צודק חברתית.

המדיניות החברתית זוכה לא פעם לייצוג נמוך בשיח הציבורי בישראל בעקבות העובדה שנושאי ביטחון מאפילים שוב ושוב על נושאים חברתיים. בנוסף, הקדנציות קצרות הטווח של הכנסת והממשלה מעכבות לעתים קרובות את היישום של תוכניות פוליטיות לטווח בינוני וארוך.

שיתוק זה מתקיים לצד מצב חברתי מתוח. בעוד שהביצועים הכלכליים של ישראל עומדים בסטנדרטים של ה-OECD, הפער החברתי מתרחב ושיעורי העוני נשארים גבוהים.

בפרויקטים שלנו, כלכלניות.ים ומומחיות.ים חברתיות.ים מפתחות.ים פתרונות סוציו-אקונומיים ותפיסות מדיניות שוויוניים עבור ישראל, אשר מוצגים לאחר מכן לקובעי המדיניות ומשולבים בשיח הציבורי. בנוסף, קרן אברט ישראל תורמת למיטוב הכישורים המקצועיים והפוליטיים של האיגודים המקצועיים ומקדמת את זכויות העובדות והעובדים על פי סטנדרטים בינלאומיים.

פרסומים קשורים

09.04.2024 | חברה משותפת, צדק חברתי, כל הפרסומים

עבור נשים וילדים המצויים במעגל האלימות, הקושי להשיג קורת גג בטוחה – מהווה חסם מרכזי מפני יציאה ממערכות יחסים אלימות.

 


עוד

10.03.2024 | חברה משותפת, צדק חברתי, כל הפרסומים

בשנים האחרונות ניכרת עלייה בשיעורי הגירושין בקרב האוכלוסייה הערבית – עלייה המעלה את הביקוש לדיור בקרב נשים ערביות גרושות.


עוד

30.05.2023 | צדק מגדרי, צדק חברתי, כל הפרסומים
[Translate to HEBRÄISCH:]

המושג נשיגות דיור (Housing Affordability) מתייחס ליכולת של משקי בית ופרטים להשיג קורת־גג איכותית, יציבה ובמחיר הולם ביחס להכנסה. בשנים האחרונות,…


עוד

אירועים קשורים

No news available.

יצירת קשר

קרן פרידריך אברט ישראל

תובל 40, מגדל ספיר
רמת גן 5252247
ישראל

9514760 9 (0) 972+
9514764 9 (0) 972+ 

פניות כלליות:
fes(at)fes.org.il

הכירו את הצוות

אודות

אירועים מתוכננים

אירועים מתוכננים

גלו עוד על האירועים הקודמים והעתידיים שלנו. עוד


עבודת קרן אברט ישראל

עבודת קרן אברט ישראל

לקרן פרידריך אברט הגרמנית יש יותר ממאה נציגויות ברחבי העולם, מהן אחת בישראל. לנציגות בישראל יש משימה חשובה במיוחד: להתמודד עם משקעי ההיסטוריה ולהתעמת עמם, ולעמוד על המשמר, כדי שפשעי השואה לא ישכחו לעולם. עוד