מדיניות פרטיות

ברוכים הבאים לאתר  http://israel.fes.de (להלן: "האתר"), האתר  מופעל על ידי קרן פרידריך אברט ישראל  560009490 (להלן: " מפעילת האתר").

מפעילת האתר מכבדת את פרטיות המשתמשות/ים באתר שהיא מנהלת ומפעילה, תנאי מסמך זה מהווים בין היתר את מדיניותה של מפעילת האתר ביחס להגנת הפרטיות, והיא מתחייבת כלפי המשתמשות/ים לקיים מדיניות זו.

מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי מפעילת האתר ביחס לפרטיות המשתמשות/ים בה, וכיצד משתמשת מפעילת האתר במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשות/ים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר.

השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאים אלה.

תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מכשיר תקשורת (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשב כף יד וכו').

תנאים אלה יחולו על כל המשתמשות/ים באתר.

המונח "משתמש/ת" כפוף לכל המשתמשות/ים באתר זה (להלן: "המשתמש/ת")

1. מדיניות הפרטיות:

מפעילת האתר מכבדת את פרטיות המשתמשות/ים באתר, אותו היא מנהלת ומפעילה.

הצהרה זו מסבירה את מדיניות הפרטיות של האתר: את דרכי האיסוף, השימוש, הגילוי, השמירה וההגנה על המידע של המשתמשות/ים.

בעת רישום באתר, מפעילת האתר  תקבל מידע שאת/ה תספק/י באופן וולונטרי.

מידע זה יכלול פרטים אישיים כגון שמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, מספר הטלפון שלך או כל מידע אחר שתספק/י. לידיעתך, אינך נדרש/ת על פי חוק לספק לנו מידע אישי. האתר אינו מופנה לילדים מתחת לגיל 16 והמפעיל אינו אוסף במכוון או ביודעין מידע אישי על משתמשות/ים אלה.

אנו רשאים לשנות את מדיניות הפרטיות בכל עת על ידי פרסום גרסה מעודכנת באתר זה, לרבות תאריך תחילה של הגרסה המתוקנת.

אנו נודיע על שינויים מהותיים במדיניות הפרטיות באמצעות האתר ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני.

2. המידע שיסופק על ידך:

מידע אישי:

מידע אישי הוא מידע המתייחס לאדם שניתן לזהותו במישרין או בעקיפין, על-ידי התייחסות לפרטים מזהים כגון שם, נתוני מיקום, מזהה מקוון או נתונים פיזיים, פיזיולוגים, גנטיים, נפשיים, כלכליים , תרבותיים או חברתיים של אותו אדם.

הרשמה לאירועי הקרן ופעילויותיה / לפרסומים של הקרן:

אנו מציעים מידע על האירועים, הפעילויות והפרסומים שלנו, וכן סקירה כללית של העיתונות הישראלית. על מנת להירשם לאירועים שלנו או לפרסומי הקרן, נדרשים פרטים אישיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון.

איסוף, עיבוד ושימוש במידע זה נעשה על פי החוק.

במידה שמידע אישי נדרש בעת רישום לשירותים באתר, נדרוש ממך רק את המידע הדרוש באופן ישיר למתן שירותים אלו. מסירת כל מידע אישי הינו וולונטרי.

3. מידע אשר נאסף באופן אוטומטי:

בעת השימוש באתר מתבצע רישום ואיסוף אוטומטי של נתוני פעילות באתר של המשתמש/ת.

בעת גישה לאתר, השרתים של מפעילת האתר ירשמו מידע כגון:  סוג גרסת הדפדפן, מערכת ההפעלה של המשתמש/ת, כתובת האתר המפנה, כתובת ה- IP ותאריך ושעת הגישה לאתר.

כאשר את/ה משתמש/ת באתר, מפעילת האתר  תאסוף מידע על הפעילות שלך, לדוגמה, זמן הכניסה והיציאה שלך, משך השהות באתר, דפי האינטרנט שבהם צפית או תוכן ספציפי בדפי אינטרנט, אמצעי פעילות ואת המיקום הגיאוגרפי של המכשיר שלך.

4. שימוש במידע אישי:

מפעילת האתר מנהלת את האתר, משפרת, מפתחת, ומגנה על האתר מפני שימוש לרעה והפרת החוק.

מפעילת האתר עושה שימוש במידע אישי שאת/ה מספק/ת באמצעות האתר למטרותיה העסקיות, כגון מענה לפניותיך או בקשות תמיכה, על מנת ליצור עמך קשר במהלך בקשתך לשירות כלשהו, על מנת  לפרסם מידע ותכנים ולהודיע על שינוי במתן השירותים או על שינוי בנוגע לאירועים ופעילויות של הקרן, וכן מתן מידע על תקופת ההתמחות בקרן.

מפעילת האתר משתמשת במידע, כולל מידע אישי, אשר מפעילת האתר וספקי השירות שלה אוספים באמצעות האתר על מנת להבין את האינטרסים וההתנהגויות של המשתמשות/ים על בסיס אנונימי, ללא שם, על מנת שתוכל לספק תוכן מותאם להעדפות המשתמשות/ים.

בכפוף לחוקים הקיימים, תשתמש מפעילת האתר במידע אישי כדי לאכוף את תנאים אלו, לאכוף את מדיניות פרטיות זו , על מנת לעמוד בצווי בית המשפט, לסייע לרשויות אכיפת החוק, לגבות חובות, למנוע הונאה, גזל, הפרות, גניבות זהות וכל שימוש לרעה אחר בשירותים ולנקוט כל פעולה בכל מחלוקת משפטית או הליך.

מפעילת האתר מתחייבת לעבד מידע אישי אך ורק למטרות המתוארות במדיניות זו.

בהסכמתך, אנו עשויים להשתמש במידע האישי שלך כדי:

 • לספק לך תוכן כגון: מאמרים, מידע על פרסומים, אירועים וקורסים באמצעות דואר אלקטרוני.
 • שימוש במיקום הגיאוגרפי המדויק שלך כדי לספק שירותים מבוססי מיקום.

יש לך זכות לבטל את הסכמתך בכל עת.

5. שיתוף מידע מזהה אישית עם צדדי ג':

מפעילת האתר משתפת מידע אישי הקשור אליך רק עם ספקי שירותים וצדדים שלישיים אחרים, במידת הצורך, כדי למלא את המטרות של איסוף המידע האישי ובתנאי שכל צד שלישי זה יבצע את מחויבותו להגן על פרטיותך בהתאם לחוקים המתאימים ולמדיניות זו.

כמו כן מפעילת האתר  רשאית לשתף מידע אישי עם צדדים שלישיים ולמטרות הבאות:

 • כדי למנוע, לזהות ולצמצם מעשים בלתי חוקיים, הונאה ו/או פרצות אבטחה בלתי חוקיות, וכן להעריך ולנהל סיכונים, כולל התראה האם פעילויות מזויפות התגלו באתר.
 • מפעילת האתר עשויה לחלוק מידע אישי עם רשויות אכיפת החוק ו/או סוכנויות ממשלתיות, בתי משפט ו/או ארגונים אחרים: כדי לציית לדיון או הליך משפטי דומה; או כאשר מפעילת האתר מאמינה בתום לב שגילוי/שיתוף נחוץ כדי להגן על זכויותיה, להגן על ביטחונך או על ביטחונם של אחרים, על מנת לחקור הונאה או להגיב לבקשה ממשלתית;
 • במידה ומפעילת האתר תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפייך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

6. דיוור ישיר אלקטרוני:

מפעילת האתר רשאית לשלוח למשתמש/ת מעת לעת מידע בדואר אלקטרוני לגבי פרסומי תוכן ו/או אירועי הקרן. מידע זה יישלח אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת. תמיד תוכל/י לבטל את הסכמתך ולהפסיק לקבל מאתנו דואר אלקטרוני, עם קבלת הודעת הסיום שלך; הנתונים שלך יימחקו ממסד הנתונים.

7. מידע שנאסף באופן אנליטי :

הנתונים המצטברים אשר נאספים אינם ניתנים לזיהוי. אנו משתמשים בו למטרות עסקיות לגיטימיות ועשויים להשתמש בכלים אנליטיים סטנדרטיים.

מפעילת האתר  אוספת מידע שאינו ניתן לזיהוי באמצעות Google Analytics. נתוני Analytics כוללים לדוגמה את סוג הדפדפן, שפת הדפדפן, סוג מערכת ההפעלה, שם התחום של ספק שירותי האינטרנט, כתובת ה- IP של המכשיר, דפי אינטרנט שביקרת בהם, פעמים ותאריכים של ביקורים והתוכן אליו את/ה ניגש/ת באמצעות האתר .

נוהלי הפרטיות של כלים אלה כפופים למדיניות הפרטיות של אותם גופים. לפיכך, מפעילת האתר  מעודדת אותך לקרוא את מדיניות Google בנוגע לשירותי הניתוח שלה, בכתובת:

http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

מפעילת האתר משתמשת במידע אנונימי, סטטיסטי או מצטבר ומשתפת אותו עם שותפיה למטרות עסקיות לגיטימיות. אין לכך כל השפעה על הפרטיות שלך מפני שאין דרך סבירה לחלץ נתונים מהמידע המצטבר אשר ניתן לשייכו אליך.

8. עוגיות, משוואות רשת וטכנולוגיות דומות:

עוגיות משמשות לפעילות השוטפת והסדירה של האתר, לרבות לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות מידע, התאמת האתר להעדפותיך האישיות ולצורך אבטחת מידע.

עוגיות – קובצי Cookie הם קבצי טקסט שנוצרו על-ידי הדפדפן שלך לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו עם סגירת הדפדפן ואחרות נשמרות בדיסק הקשיח של המחשב, כגון: שימוש בקוד של Google Analytics ובפיקסלים של Facebook.

העוגיות מכילות מגוון רחב של מידע, כגון הדפים שאליהם ניגשת, משך הזמן שנשארת באתר, המקור שממנו הגעת לאתר, סעיפים ומידע שחיפשת במהלך הרשומות שלך לאתר ועוד.

ניתן להשבית או להסיר קובצי Cookie באמצעות כלים הזמינים ברוב הדפדפנים.

ההעדפות עבור כל דפדפן שתשתמש/י בו צריכות להיות מוגדרות בנפרד ודפדפנים שונים מציעים פונקציונליות ואפשרויות שונות.

משואות אינטרנט – תמונות גרפיות קטנות (הידועות גם בשם "תגי פיקסלים" או "קובצי GIF ברורים"), שיכולות להיכלל באתר שלנו, שבדרך כלל עובדות בשיתוף עם קובצי Cookie כדי לזהות את המשתמשות/ים שלנו ואת התנהגות המשתמשות/ים.

טכנולוגיות דומות – טכנולוגיות שמאחסנות מידע בדפדפן או בהתקן שלך באמצעות אובייקטים משותפים מקומיים או אחסון מקומי, כגון קובצי Cookie מסוג Flash, קובצי HTML של HTML 5 ותוכנות אחרות של יישומי אינטרנט. טכנולוגיות אלה יכולות לפעול בכל הדפדפנים שלך, ובמקרים מסוימים ייתכן שלא ינוהלו באופן מלא על ידי הדפדפן שלך וייתכן שיחייבו ניהול ישירות דרך היישומים או המכשיר המותקנים שלך. אנו לא משתמשים בטכנולוגיות אלה לאחסון מידע ו/או על מנת למקד לך פרסום באתר שלנו או מחוץ לו.

אנו עשויים להשתמש במונחים של "קובצי Cookie" או "טכנולוגיות דומות" במדיניות שלנו, כדי להפנות אל כל הטכנולוגיות שבהן אנו עשויים להשתמש לאחסון נתונים בדפדפן או במכשיר שלך או באיסוף מידע או בסיוע לנו לזהות אותך באופן המתואר למעלה.

אנו עשויים להשתמש בקובצי Cookie, באלומות אינטרנט או בטכנולוגיות דומות אחרות הדרושות להפעלת האתר שלנו. זה כולל טכנולוגיות שמאפשרות לך לגשת לאתר שלנו, אשר נדרשות על מנת לזהות התנהגות באתר לא סדירה, למנוע פעילות הונאה ולשפר את האבטחה, או על מנת לאפשר לך לעשות שימוש בפונקציות שלנו באתר.

אנו עשויים להשתמש בקובצי Cookie, באלומות אינטרנט או בטכנולוגיות דומות אחרות כדי להעריך את הביצועים של האתר שלנו, כולל כחלק מהשיטות האנליטיות שלנו כדי לעזור לנו להבין כיצד המבקרות/ים שלנו משתמשות/ים באתרים שלנו, לקבוע אם ביצעת אינטראקציה עם ההודעות שלנו או כדי לשפר את האתר שלנו.

אנו עשויים להשתמש בקובצי Cookie, באלומות אינטרנט או בטכנולוגיות דומות אחרות שמאפשרות לנו להציע לך פונקציונליות משופרת בעת גישה לאתר שלנו או באמצעותו. הדבר עשוי לכלול את הזיהוי שלך בעת הכניסה לאתר שלנו או מעקב אחר ההעדפות, תחומי העניין או הפריטים שצוינו, כדי שנוכל לשפר את הצגת התוכן באתר שלנו.

אם ברצונך למחוק קבצי Cookie או להגביל את סוגי קובצי ה- Cookie שניתן להציב במכשיר שלך, עליך לבדוק את ההגדרות בדפדפן שלך, להשתמש בכרטיסייה 'עזרה" או לחפש הגדרות כגון 'אפשרויות" או "פרטיות". שם, את/ה יכול/ה למחוק עוגיות, לחסום אותן או לשלוט כאשר הן יכולות להיות ממוקמות.

9. קישורי רשתות חברתיות (Social plug-ins):

אתר זה משתמש בקישורי רשתות חברתיות לפייסבוק, ווטסאפ, טוויטר, לינקד אין, ג'ימייל, יאהו וטלגרם המופעלים על ידי אותן החברות:

 • Facebook Inc., 1601 S. Ave California, Palo Alto, CA 94304, USA;
 • Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA;
 • LinkedIn, 2029 Stierlin Ct. Ste. 200 Mountain View, CA 94043;
 • Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA,
 • Yahoo! Inc., 701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089;
 • Telegram Messenger LLP, 71-75 Shelton Street Covent, Garden London United Kingdom

תוכל/י למצוא לחצנים באתר שלנו, המאפשרים לך לשתף תוכן מהאתר שלנו בפייסבוק, בווטסאפ, בטוויטר, בלינקד אין, דרך ג'ימייל ויאהו ובטלגרם, כך שאת/ה יכול/ה בקלות להמליץ לחברים על האתר שלנו בפלטפורמות המדיה החברתית המועדפות עליך.

פתרון שנקרא AddToAny יושם באתר האינטרנט שלנו. כאשר את/ה גולש/ת לאתר שלנו ואת/ה משתף/ת תכנים ממנו, הנתונים לא נשלחים באופן אוטומטי אל המדיה החברתית הרלוונטית.

עם זאת, בעת לחיצה על לחצן מדיה חברתית, הדפדפן שלך משתמש בפלאגין חברתי זה כדי להגדיר חיבור ישיר לשרת של הרשת החברתית הרלוונטית.

אין לנו השפעה על הנתונים הנאספים על ידי מפעילי המדיה החברתית בדרך זו. המפעילים מעבדים את המידע ששלחת לאתר שלנו. אם את/ה מחובר/ת גם לאחת מפלטפורמות המדיה החברתית באותו זמן, המפעיל יכול להתאים את החשבון שלך עם אתר המדיה החברתית הרלוונטית.

אם לאחר מכן את/ה גם מקיים אינטראקציה באמצעות הפלאגין החברתי על ידי לחיצה על 'אהבתי' או על 'שתף', אתר המדיה החברתית הרלוונטית יעבד את המידע הזה. גם אם את/ה לא חבר באחת מאותן פלטפורמות מדיה חברתית, הן יכולות למצוא את כתובת ה- IP שלך באמצעות הפלאגין החברתי ולאחר מכן אולי לאחסן את המידע הזה.

מידע נוסף על המטרה שלשמה מעובדים, נאספים ומשמשים הנתונים את פייסבוק, ווטסאפ, טוויטר, לינקד אין, ג'ימייל, יאהו וטלגרם, כמו גם לגבי הזכויות שלך בהקשר זה ואפשרויות ההגדרה במחשב שלך, ניתן למצוא במדיניות הגנת הנתונים של כל חברה.

אם את/ה לא רוצה שהמדיה החברתית תאסוף נתונים באמצעות אתר האינטרנט שלנו, הקפד לא ללחוץ על הלחצנים הרלוונטיים. בנוסף, תוכל לחסום יישומי פלאגין חברתיים באמצעות הרחבות בדפדפן שלך.

10. שירותי מפה

האתר שלנו משתמש בשירות מפות Google, המופעל על ידיGoogle Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

כשאת/ה מגיע/ה לדף הכולל את מפות Google, הדפדפן שלך מתחבר ישירות אל שרתי Google. תוכן המפה מועבר ישירות לדפדפן שלך ומשולב באתר באמצעות תגית הנקראת iFrame. אם אינך רוצה ש- Google תאסוף, תעבד או תשתמש בנתונים שלך באמצעות האתר שלנו, תוכל להשבית JavaScript בהגדרות הדפדפן שלך. עם זאת, אם תעשה זאת, לא תוכל להשתמש בתצוגת המפה. פרטים נוספים על עיבוד נתונים של Google ניתן למצוא במדיניות הפרטיות של Google: https://policies.google.com/privacy?hl=iw

11. קישורים לאתר אינטרנט של צד שלישי

אם אתרים או שירותים של בעלי אתרים אחרים מקושרים לאתר זה, הם ימשיכו להיות מעוצבים ומסופקים ע"י צד שלישי. אין לנו שום השפעה על העיצוב, התוכן או הפונקציות של שרותי הצד השלישי ואנו במפורש מבדלים עצמנו מכל תוכן המסופק באמצעות לינק לאתר של צד שלישי. אנא זכור/זכרי כי אתרים של צדדים שלישיים, המקושרים לאתר זה, עשויים לשתול Cookies שלהם במכשיר שלך כדי לאסוף מידע אישי. אין לנו שום השפעה על זה. במקרים כאלה אם תרצה לקבל מידע נוסף, תצטרך/י לקבלו ישירות מהבעלים של אותם אתרי צד שלישי, המקושרים לאתר זה.

12. תקנות GDPR EU) 2016/679) להגנת הפרטיות:

מפעילת האתר מעבדת מידע אישי ומחזיקה המידע (כהגדרת מונח זה בתקנות (EU) 2016/679) (GDPR ). בתפקידה כמחזיקת המידע, מפעילת האתר התחייבה למלא את זכויותיהן/ם של המשתמשות/ים. סעיף זה חל על עיבוד של מידע אישי.

אנו מבססים את העיבוד של מידע אישי על בסיס חוקי כדלקמן:

כל עיבוד של מידע אישי הקשור אליך ומבוסס על הסכמתך.

אנו נעבד מידע אישי הקשור אליך כדי לעמוד בהתחייבות משפטית ולהגן על האינטרסים החיוניים שלך ושל אחרים.

אנו מעבדים מידע אישי הקשור אליך לצורך האינטרסים הלגיטימיים שלנו למטרות הבאות:

 • דרכי התקשרות עמך, כולל שיווק ישיר או כיצד את/ה יכול לתקשר אתנו דרך האתר;
 • אבטחת סייבר;
 • תמיכה, קשרי לקוחות, שירות לקוחות;
 • פיתוחים ושיפורים של האתר והשירותים לטובתך ולטובת משתמשות/ים אחרים;
 • זיהוי הונאה ושימוש לרעה בשירות;

בכל עת הנך רשאי לפנות למפעילת האתר על מנת:

לפנות למפעילת האתר בכתובת:fes(at)fes.org.il  לצורך גישה למידע האישי שמפעילת האתר  שומרת עליך. מפעילת האתר  תצטרך לבקש ממך לספק אישורים כדי לוודא שאתה מי שאתה טוען להיות. אם תגלה/י שהפרטים בחשבונך אינם מדויקים, מלאים או מעודכנים, באפשרותך לספק למפעילת האתר את המידע הדרוש כדי לתקן זאת.

עליך לשלוח הודעת דואר אלקטרוני עם הכותרת הבאה: "בקשה לגישה למידע האישי שלי".

לפנות למפעילת האתר בכתובת:fes(at)fes.org.il  על מנת לקבל עותק של המידע האישי שמפעילת האתר שומרת עליך וכדי לאמת את דיוק הנתונים.

עליך לשלוח הודעת דואר אלקטרוני עם הכותרת הבאה : "קבלת עותק של הפרטים האישיים שלי".

אם את/ה מעוניין/ת שמפעילת האתר תסיר או תבטל את הסכמתך לעיבוד מידע אישי הקשור אליך, פנה למפעילת האתר  בכתובת: fes(at)fes.org.il ומפעילת האתר  תגיב בזמן סביר.

עליך לשלוח הודעת דואר אלקטרוני עם הכותרת הבאה : "הסרת הסכמתי לעיבוד מידע אישי".

אם ברצונך שמפעילת האתר תמחק נתונים שסיפקת באמצעות האתר, פנה/י למפעילת האתר בכתובת: fes(at)fes.org.il ומפעילת האתר תגיב בזמן סביר.

עליך לשלוח הודעת דואר אלקטרוני עם הכותרת הבאה : "מחיקת מידע שסופק על ידי".

לאחר שמפעילת האתר מוחקת פרטים אישיים הקשורים אליך, העתקים מהמידע יישארו ויגובו במשך תקופת זמן של עד שישה חודשים לפני שהם נמחקים משרתי מפעילת האתר.

באפשרותך לבקש להעביר מידע אישי הקשור אליך בהתאם לזכותך לניידות נתונים.

יש לך את הזכות לא להיות כפוף להחלטה המבוססת אך ורק על עיבוד אוטומטי, כולל פרופיל, אשר מייצרת השפעות משפטיות לגביך או עלולות להשפיע עליך באופן משמעותי.

יש לך זכות להגיש תלונה לרשות פיקוח על הגנת הפרטיות במקום מגוריך, מקום עבודתך אם בוצעה הפרה לכאורה של תקנות אלו.

פרטים נוספים על זכויותיך במסגרת חוקי האיחוד האירופי להגנה על הפרטיות, זמינים באתר האינטרנט של הנציבות האירופית בכתובת: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rights-citizens_en

מפעילת האתר מבצעת הערכות תקופתיות של נוהלי עיבוד הנתונים והפרטיות שלה, על מנת לוודא שהיא עומדת במדיניות זו, וכדי לוודא שהמדיניות מוצגת כראוי ונגישה.

אם יש לך חששות לגבי האופן שבו מפעילת האתר מעבדת מידע אישי הקשור אליך, את/ה מוזמן לפנות למפעילת האתר בכתובת: fes(at)fes.org.il

מפעילת האתר  תבדוק את שאלתך ותעשה מאמצים בתום לב כדי לפתור כל מחלוקת קיימת או פוטנציאלית עמך. אם את/ה לא מרוצה מהתגובה שקיבלת, תוכל גם להפנות את העניין לרשויות.

13. שימור מידע :

אנו שומרים מידע אישי לפי הצורך למטרות לגיטימיות ומשפטיות.

מפעילת האתר  שומרת ומאחסנת מידע אישי הקשור אליך כל עוד את/ה משתמש/ת באתר.

למרות האמור לעיל, מפעילת האתר תאחסן ותשמור מידע אישי הקשור אליך למשך זמן סביר של עד שישה חודשים לאחר שתבחר לבטל את הרישום לאתר, או עד שמפעילת האתר תמחק מידע אישי הקשור אליך בהתאם לבקשתך.

מפעילת האתר תעשה מאמצים על מנת להבטיח שהמידע האישי יישמר לא יותר מן הנדרש לצורך המטרות שעבורן מעובד המידע האישי.

בכל מקרה, כל עוד מפעילת האתר משתמשת במידע אישי הקשור אליך כדי לספק את השירותים, מפעילת האתר תשמור על המידע האישי שלך, אלא אם החוק מחייב אותה למחוק אותו, או אם מפעילת האתר תקבל את בקשתך למחוק את הפרטים האישיים, בהתאם לחוקים המתאימים, או אם מפעילת האתר תחליט  למחקו לפי שיקול דעתה.

14. אבטחת מידע:

מפעילת האתר מטמיעה מערכות, יישומים ונהלים לאבטחת מידע אישי, כדי למזער את הסיכונים של גניבה, נזק, אובדן מידע או גישה לא מורשית או שימוש במידע.

מפעילת האתר דואגת לגבי שמירה על סודיות המידע האישי הקשור אליך.

אמצעים אלה מספקים אבטחה סטנדרטית בתעשייה. עם זאת, למרות שמפעילת האתר עושה מאמצים כדי להגן על פרטיותך, מפעילת האתר אינה יכולה להבטיח כי השירותים יהיו חסינים מפני כל עוול, תקלות, יירוט או גישה בלתי חוקית, או סוגים אחרים של שימוש לרעה.

15. העברת המידע מחוץ לטריטוריה שלך:

מפעילת האתר מאחסנת ומעבדת מידע אישי באתרים המופעלים ומתוחזקים על ידי ספקי שירותים מבוססי ענן בהולנד.

אם את/ה תושב/ת בתחום שיפוט שבו העברת מידע אישי הקשור אליך לתחום שיפוט אחר מחייב הסכמתך, את/ה מעניק למפעילת האתר את הסכמתך המפורשת והחד משמעית להעברה זו או באמצעות השימוש באתר, הנך נותן/ת בזאת את הסכמתך המפורשת להעברה כזו (לפי העניין).

במידת הצורך ועל פי חוקי ותקנות הפרטיות של האיחוד האירופי, מפעילת האתר תטמיע נתונים על אמצעי ההעברה, כגון ולפי  סעיפים חוזיים סטנדרטיים של האיחוד האירופי וארה"ב , במסגרת של הגנת הפרטיות וכן הצהרת תאימות עם עקרונות הגנת הפרטיות.

16. יצירת קשר:

מפעילת האתר מצייתת בקפידה להוראות החוק ומכבדת את זכות המשתמשות/ים באתר לפרטיות.

אם יש לך שאלה בנוגע למדיניות הפרטיות של האתר, צרי/צור אתנו  קשר על פי הפרטים הבאים ונעשה מאמצים לטפל בפנייתך בהקדם האפשרי.

אנא צרי/צור קשר בכתובת:fes(at)fes.org.il  לקבלת מידע נוסף.

פורסם בתאריך: 21.08.2019

 

ניתוח אתרים

אתר זה משתמש ב-Matomo, תוכנת קוד פתוח לניתוח אינטרנט. Matomo משתמשת ב"עוגיות", שהם קבצי טקסט המוצבים במחשב שלך, כדי לסייע לאתר לנתח את אופן השימוש של המשתמשים באתר. המידע שנוצר על ידי ה-cookie על השימוש שלך באתר (כולל כתובת ה-IP שלך בעילום שם לפני אחסונו) יישמר בשרת של ספק השירות בגרמניה. אתה רשאי לסרב לשימוש בעוגיות על ידי בחירת ההגדרות המתאימות בדפדפן שלך, עם זאת שים לב שאם תעשה זאת, ייתכן שלא תוכל להשתמש במלוא הפונקציונליות של אתר זה.