Search HE

Search words under length of 3 characters are not processed.
243 results:
[Translate to HEBRÄISCH:]
71.
18.11.2022
השעון המתקתק של אג׳נדת האקלים
 
המפגש הישראלי השנתי של רשת המדיניות הישראלית-אירופית (IEPN) בתל אביב התמקד באתגרים ובהזדמנויות של היחסים בין האיחוד האירופי לישראל בכדי לקדם במשותף את הא׳ג׳נדה הירוקה והאקלימית באזור האירופי-ים…  
[Translate to HEBRÄISCH:]
72.
06.11.2022
סקר דעת קהל: מלצרים ועובדי מסעדנות ושליחי מזון
 
הנוער העובד והלומד בשיתוף פעולה עם קרן אברט ישראל ערכו סקר דעת קהל בקרב ציבור העוסקים בתחומי המלצרות, המסעדנות ומשלוחי המזון.  
[Translate to HEBRÄISCH:]
74.
12.10.2022
מדד מדיניות החוץ 2022 – הסקר השנתי של מכון מיתווים
 
סקר דעת קהל חדש על מדיניות החוץ הישראלית לשנת 2022  
75. יום הזיכרון הבינלאומי לשואה 2022  
לרגל יום הזיכרון הבינלאומי לשואה נקיים בשותפות עם בית לוחמי הגטאות סדרה של אירועים ופעילויות החל מה-23/1/2022 ועד ה-27/1/2022.  
76.
16.03.2022
שינוי בר קיימה במערכת האנרגיה של ישראל – פיתוח מודל שלבים
 
באמצעות החלתו של מודל השלבים של המעבר לאנרגיה מתחדשת במדינות המזה"ת וצפון אפריקה על ישראל, מחקר זה מספק חזון שביכולתו לשמש הדרכה ולתמוך בפיתוח אסטרטגיה וניווט תהליך המעבר. המעבר לקראת מערכת אנרגיה…  
[Translate to HEBRÄISCH:]
77.
16.01.2022
הצרכים של האזרחים הערבים מתקציב המדינה לשנים 2021-2022 והתכנית הרב שנתית לסגירת פערים ופיתוח כלכלי 2022-2026
 
מסמך זה גובש על ידי מרכז מוסאוא בשיתוף פעולה עם קרן פרידריך אברט בהתבסס על מידע שנאסף מארגונים אחרים ורשויות מקומיות לקראת אישור תקציב המדינה בכנסת לשנים 2021-2022 ואישור החלטת ממשלה חדשה (550)…  
[Translate to HEBRÄISCH:]
78.
03.01.2022
מציאות חדשה במזרח הים התיכון: האתגרים לעתיד היחסים הכלכליים של האיחוד האירופי וישראל
 
מאמר זה מנתח ודן באתגרים של היחסים הכלכליים של האיחוד האירופי וישראל, תוך מיקומם בסביבתם הכוללת של מזרח הים התיכון. הוא מעריך את ההשפעה של אסטרטגיה זו על היחסים עם האיחוד האירופי בהקשר של שיתוף…  
[Translate to HEBRÄISCH:]
79.
22.12.2021
הכנס השנתי הבינלאומי של האגודה לחקר יחסי עבודה "כלכלת הפלטפורמות הדיגיטליות – אתגרים חדשים ליחסי עבודה"
 
קרן אברט ישראל והאגודה הישראלית לחקר יחסי עבודה בשיתוף ארגון העבודה הבינלאומי (ILO) ערכו את הכנס השנתי הבינלאומי של האגודה לחקר יחסי עבודה "כלכלת הפלטפורמות הדיגיטליות – אתגרים חדשים ליחסי עבודה".  
[Translate to HEBRÄISCH:]
80.
14.11.2021
מודל "4+1" לשילוב עבודה והכשרה
 
פרסום חדש של מרכז מאקרו לכלכלה מדינית וקרן אברט ישראל בנושא מודל עבודה "4+1" משולב הכשרה ועבודה.  
Search results 71 until 80 of 243